Antons Hus

Är en förening med mål att skapa en speciell plats för personer som behöver anpassad återhämtning. 

En plats där man kan återhämta sig och finna ro

En plats där man behövs och har betydelse

Vår kompetens är inom autism. Vi är unika med vår kunskapsbredd från egen diagnos, föräldraskap, LSS-profession till forskare.

Foto: Ester Siraky

Idén

Det är kompetens, vilja och förståelse som gör hela skillnaden; som avgör om t ex semestern blir återhämtning eller ännu ett traumatiskt misslyckande. 

Se Carls Film om idén om en lyckad semester. (Klicka på bilden)

Det går att hyra Antons Hus/Tallstigen som ligger i Veberöd, Lunds kommun/Skåne.

BOKA här

Huset för återhämtning

Foto: Ester Siraky

Antons Hus är en förening med två huvudsakliga syften:

Det första är att erbjuda möjlighet att återhämta sig i ett sammanhang som är anpassat, och har förståelse inför de utmaningar återhämtning kan innebära när man har en funktionsnedsättning.

Det andra är att utveckla en meningsfull arbetsplats/ daglig verksamhet för personer med stort utanförskap.

Antons Hus samarbetar med Föreningen Sinnen och Perception samt Malmö stad. Vi tror på samarbeten. Kontakta oss om du/ni är intresserade av att utveckla Antons Hus modellen eller boka huset.

Vi på Antons Hus tycker att alla har rätt till ro, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. Vi vet av egna erfarenheter att en av de grupper i samhället som har svårast att finna ro är personer med autism och deras anhöriga, och att det gäller både barn och vuxna.

Antons Hus/Tallstigen är ett hus man kan hyra en kort period. Inför vistelsen tar Antons Hus arbetslag reda på vad som ska anpassas och förbereder huset så att gästerna får en bra upplevelse. Gästerna tillbringar sin vistelse själva i huset.

Det är framförallt anpassningar till NPF-diagnoser (autism) som erbjuds.

Utöver "huset för återhämting" har vi också för avsikt att utveckla en modell, för både deltagare och arbetstagare/ledare i en daglig verksamhet.

Vi är inte där ännu, MEN vi vill kunna erbjuda pedagogiskt genomtänkta, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en daglig verksamhet, som ansvarar för driften av "huset för återhämtning".

Hurra! Nu har vi ett hus

Välkommen till Antons Hus

Tallstigen, Veberöd/Lunds kommun/Skåne!

Donera till Antons Hus: Swish 1234 727103 - Bankgiro 618-1408