Antons Hus

Välkommen till Antons Hus!

Vi är en förening med mål att skapa en speciell plats för personer med autism och deras anhöriga, en plats där man kan återhämta sig och finna ro, en plats där man behövs och har betydelse. Vi kan behöva din hjälp för att förverkliga våra mål. Vad kan/vill du bidra med?

Lotta Lagerholm, ordförande

Vad är Antons Hus ...

och hur är det tänkt fungera?

Antons Hus är en ekonomisk förening som bildats med två huvudsakliga syften, det första är att skapa en meningsfull arbetsplats för personer med svårare autism, det andra är att erbjuda familjer med barn med autism möjlighet att semestra i ett sammanhang som är anpassad för, och förstående inför, de utmaningar en autismdiagnos kan innebära.

Semesterhuset kan man hyra en kort period för att få möjlighet till autism- och individanpassad återhämtning och semester. Inför vistelsen tar Antons Hus arbetslag reda på vad som ska anpassas och förbereder semesterhuset så att gästerna ska få en bra vistelse. Gästerna tillbringar sin vistelse själva i huset.

Utöver semesterhuset har vi också för avsikt att utveckla en modell för hur arbetet med personer med autism kan fungera i en daglig verksamhet, både för arbetstagarna och för arbetsledarna.

Vi på Antons Hus tycker att alla har rätt till ro, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej.

Vi vet av egna erfarenheter att en av de grupper i samhället som har svårast att finna ro är personer med autism.

Vi kämpar för att skapa en plats där vila står högst på dagordningen. Det är kompetens och förståelse som gör hela skillnaden; som avgör om semestern ska bli återhämtning eller ytterligare ett traumatiskt misslyckande.

Antons Hus har kompetens, erfarenhet och viljan för att kunna skapa ett autism-/individanpassat semesterhus.

Men vi behöver ett hus!

Antons Hus är inte avsett att vara en vinstdrivande verksamhet utan allt eventuellt överskott investeras i verksamheten. Den andra tanken bakom Antons Hus är att erbjuda pedagogiskt genomtänkta, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i den dagliga verksamhet som ansvarar för driften av semesterhuset.


Antons Hus samarbetar bland annat med Malmö Stad och arbetar för att vår första verksamhet ska invigas i närheten av Malmö under 2022.